Bytová správa

+420 351 170 542

bytové družstvo Toužim

Bytové družstvo Toužim

Bytové družstvo Toužim nabízí svým klientům kompletní správu domů a bytů.

Poskytujeme kompletní správu domů a bytů:

 • ve vlastnictví bytového družstva
 • dodavatelská správa SVJ (společenství vlastníků jednotek)
 • správa a údržba bytů

Přidělujeme družstevní byty a nebytové prostory novým nájemníkům a uzavíráme nájemní smlouvy.

Zabezpečujeme správu a údržbu bytových i nebytových objektů.

  Nabízíme služby v ekonomické, technické a organizačně právní oblasti v rámci správy bytového fondu:  

 • vedení účetnictví
 •  
 • vyúčtování služeb
 •  
 • průběžné sledování technického stavu domu
 •  
 • zajištění revizí, předepsaných zkoušek a prohlídek ve stanovených termínech
 •  
 • právní služby bytového družstva - vypracování platebních rozkazů, žalob a právních stanovisek k problémům jednotlivých SVJ atd.

 • Kontaktujte bytovou správu Vašeho domu:

  Bytové družstvo Toužim
  Sídliště 512
  364 01 Toužim


  tel.: +420 351 170 542
  tel.: +420 353 312 434
  mob.: +420 777 776 504
  e-mail: bd.touzim@tiscali.cz

  IČO: 49786687
  Otevírací doba:
  Pondělí: 8:00 - 17:00
  Středa: 8:00 - 17:00